Galerie de Photographies Ole Reidar Johansen

Kollen sett fra Tollerstranda.